Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na stronie internetowej: platformazakupowa.pl