Gostyń. Razem kupią energię

Gmina Gostyń dwukrotnie już przeprowadziła przetargi nieograniczone na zakup energii, dzięki czemu samorząd zaoszczędził ok. 400 000 zł.

Było to możliwe po otwarciu rynku energii elektrycznej, co umożliwiło jej zakup od dowolnego dostawcy. Zmiana ustawy „prawo zamówień publicznych”, pozwoliła samorządom stosować konkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych. – Dalsze obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej możliwe jest dzięki zwiększonej sile podmiotów, które organizują grupy zakupowe – mówi Elżbieta Borowska, inspektor ds. zamówień publicznych w gostyńskim magistracie. Dlatego gmina Gostyń wraz z dziewięcioma podmiotami utworzyła Gostyńską Grupę Zakupową Energii Elektrycznej. W kwietniu podpisano niezbędne porozumienie. Gostyń został wyznaczony przez grupę na lidera upoważnionego do przeprowadzenia w imieniu stron i na ich rzecz czynności dotyczących procedury przetargowej. W merytorycznym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego, gminę Gostyń wspiera spółka Enmedia z Poznania. Grupa planuje ogłosić przetarg już w czerwcu.

Gostyńską Grupę Zakupową Energii Elektrycznej tworzą: powiat gostyński, gminy: Gostyń, Krobia, Pogorzela, Pępowo, Poniec, Rozdrażew; Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. oraz Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.

źródło: www.gostynska.pl

Watch Full Movie Online Streaming Online and Download