» Przygotowujemy i przeprowadzamy jako pełnomocnik Zamawiającego postępowania dla dostaw, usług i robót budowlanych, m.in. na dostawę energii elektrycznej, kompleksową dostawę gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawę oleju napędowego.

» Przeprowadzamy postępowania we wszystkich trybach: przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna, wolna ręka, zapytanie o cenę.

» Tworzymy grupy zakupowe dla dostaw energii elektrycznej, gazu, paliwa i innych.

 


 

Zapraszamy do współpracy. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły tel. 61 624 74 58