Program EnmediaSystem – autorskie oprogramowanie do monitorowania kosztów zakupu energii elektrycznej.

 

» Możliwości programu:

 • baza sprzedawców i operatorów sieci dystrybucyjnej założona i aktualizowana przez Enmedia,
 • baza cenników sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji założona i aktualizowana przez Enmedia,
 • baza płatników założona i aktualizowana przez Enmedia,
 • baza punktów poboru energii elektrycznej (ppe) założona i aktualizowana przez Enmedia,
 • weryfikacja automatyczna opłat na fakturach kompleksowych, dystrybucyjnych i sprzedaży – kontrola prawidłowości otrzymywanych faktur,
 • weryfikacja okresów rozliczeniowych na fakturach, czy nie ma podwójnego fakturowania lub braków w fakturowaniu,
 • monitorowanie energii biernej (przekroczeń),
 • monitorowanie przekroczeń mocy umownej (kwoty przekroczeń),
 • raporty – zestawienia:
  • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do xls,
  • porównanie zużyć energii elektrycznej dystrybucja i sprzedaż oraz kompleksowa,
  • zestawienie wartościowe w zł i kWh energii elektrycznej dla faktur sprzedaży, dystrybucji, kompleksowych możliwość opracowania raportów wg płatników, nr ppe, grup taryfowych, za wybrany okres rozliczeniowy,

 

» Korzyści – podsumowanie:

 • kontrola wydatków za energię elektryczną dla gminy i jej jednostek,
 • kontrola prawidłowości wystawianych faktur za energię elektryczną, usługę dystrybucji lub kompleksowych,
 • kontrola okresów rozliczeniowych na fakturach,
 • kontrola cen za usługę dystrybucji i energię elektryczną,
 • ewidencja faktur oraz faktur korygujących,
 • monitorowanie zużycia energii elektrycznej w strefach, w określonym czasie (np. dla oświetlenia drogowego),
 • monitorowanie kosztów usługi dystrybucji: energii biernej, przekroczeń mocy zamówionej,
 • porównanie zużyć energii elektrycznej dla usługi dystrybucji oraz sprzedaży oraz na fakturach kompleksowych,
 • przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia,
 • logowanie do systemu z poziomu wskazanego płatnika (gmina, szkoły, biblioteki itd.),
 • fachowe doradztwo w zakresie prawa energetycznego: energii biernej, mocy umownej, zawieranych umów, procedury zmiany sprzedawcy.

 

» Przykładowe zrzuty z programu EnmediaSystem ver. 1.0


Zapraszamy do współpracy. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły tel. 61 624 74 58