» Prowadzimy doradztwo z zakresie:

 • weryfikacji zapisów w umowach – z uwagi na różnorodność zapisów, dokonujemy analizy warunków rozwiązania umów oraz udzielonych rabatów cenowych,
 • zmiany danych płatnika,
 • procesu reklamacyjnego – świadczymy usługę reklamacji dokumentów (umów oraz faktur) u operatorów sieci dystrybucyjnej oraz sprzedawców,
 • procesu zmiany sprzedawcy – koordynujemy proces zmiany sprzedawcy, mający na celu terminową zmianę sprzedawcy. nieterminowe rozpoczęcie sprzedaży przez nowego sprzedawcę może powodować dodatkowe koszty związane ze świadczeniem usługi sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej,
 • przygotowywania aneksów do umów,
 • optymalizacji parametrów kosztów energii elektrycznej i gazu,
 • dostosowania układów pomiarowych do usługi TPA,
 • kompensacja energii biernej.

 

» Przed podjęciem decyzji o współpracy proponujemy przeprowadzenie bezpłatnej analizy kosztów, w zakresie:

 • porównania cen za energię czynną / gaz, którą aktualnie posiada klient z aktualną ceną rynkową,
 • weryfikacji grup taryfowych oraz ich doboru dla energii elektrycznej,
 • weryfikacji mocy zamówionych dla energii elektrycznej oraz gazu,
 • szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną/gaz.

 


 

Zapraszamy do współpracy. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły tel. 61 624 74 58